Thể LoạI: Nội Dung Được Tài Trợ

Đánh giá VPN hide.me

Một dịch vụ VPN nên đánh dấu vào tất cả các ô phù hợp: nó phải cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, máy chủ nhanh ở nhiều khu vực trên thế giới nhất có thể, máy khách cho tất cả các hệ điều hành chính & hellip;

Đánh giá về Ghostery Midnight

Ghostery Midnight là một dịch vụ VPN có thêm trình theo dõi và chặn quảng cáo trên toàn hệ thống. Ý tưởng chính đằng sau Ghostery Midnight rất đơn giản: mở rộng quyền riêng tư và lợi ích của kết nối VPN với các biện pháp bảo vệ chống lại & hellip;