Đánh giá HitmanPro.Alert

HitmanPro.Alert là một sản phẩm của Surfright, nhà sản xuất ứng dụng bảo mật HitmanPro xuất sắc, được thiết kế để giảm thiểu việc khai thác.

Microsoft .Net Framework 4.7.2 được phát hành

Microsoft .Net Framework 4.7.2 là phiên bản mới của .Net Framework của Microsoft. Phiên bản mới được tích hợp trong bản phát hành Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018; nếu bạn chạy các phiên bản Windows cũ hơn, bạn có thể tải xuống và cài đặt phiên bản mới để cập nhật khuôn khổ lên phiên bản mới nhất.