Steam Greenlight là gì?

Steam Greenlight là gì?

Nếu bạn đã mở cửa hàng Steam trong ứng dụng hoặc trên trang web gần đây, bạn có thể nhận thấy quảng cáo Steam Greenlight ở đầu trang cửa hàng chính. Khi & hellip;

Đánh giá Revo Uninstaller Pro

Đánh giá Revo Uninstaller Pro

Việc loại bỏ chương trình trong Windows thường không triệt để. Nó xảy ra thường xuyên hơn là các dấu vết chương trình vẫn còn trên máy tính. Đây có thể là các thư mục trống, tệp & hellip;