Xóa an toàn các đĩa cứng

Xóa đĩa cứng một cách an toàn

Nếu bạn đã từng bán hoặc mua một đĩa cứng đã qua sử dụng, bạn có thể biết về điều này. Đối với tất cả những người khác, ngay cả khi bạn sử dụng xóa và định dạng để xóa đĩa cứng trước khi bán nó, vẫn có khả năng khôi phục hầu hết và có thể là tất cả dữ liệu đã từng có trên đĩa cứng. Đã có rất nhiều trường hợp trên tin tức nơi mọi người mua đĩa cứng đã qua sử dụng và tìm thấy các tệp bí mật trên đó bằng cách sử dụng các công cụ để khôi phục dữ liệu đã xóa. Nhập Darik's Boot và Nuke.