Gooverbatim, Thêm nút Verbatim vào Google Tìm kiếm

Gooverbatim, Thêm nút Verbatim vào Google Tìm kiếm

Tôi đã nói về Google Verbatim, một công cụ tìm kiếm mới hiện đang được triển khai cho tất cả người dùng của Công cụ tìm kiếm của Google. Với Verbatim, người dùng có thể tìm kiếm nội dung & hellip;

x Cách thao tác trang web trong Firefox

x Cách thao tác trang web trong Firefox

Trình duyệt web Firefox cung cấp cho người dùng một số cách thao tác các trang web trong thời gian thực. Bài viết thảo luận về một số khả năng có sẵn, từ các tiện ích bổ sung phổ biến của Firefox đến các mô tả người dùng & hellip;

Quản lý tệp máy chủ từ bên trong Firefox

Quản lý tệp máy chủ từ bên trong Firefox

Cái gọi là Tệp máy chủ có thể được sử dụng để chuyển hướng các yêu cầu tên máy chủ đến các địa chỉ IP khác nhau. Nó thường được sử dụng để chặn quyền truy cập vào các trang web hoặc máy chủ, để chuyển hướng các yêu cầu đến một & hellip;