Thể LoạI: Misc

Kiểm soát ổ đĩa mạng

Network Drive Control là một chương trình miễn phí dành cho các thiết bị Microsoft Windows cho phép bạn định cấu hình ánh xạ ổ đĩa dành riêng cho mạng để tự động khởi động.

Cách dọn dẹp thư mục Windows Program Files

Thư mục tệp chương trình Windows của bạn đang phát triển như điên? Tìm hiểu cách dọn dẹp nó bằng cách tìm kiếm các thư mục chương trình mồ côi và xóa chúng hàng loạt.

Cách thay đổi thuộc tính của máy ảo VirtualBox

Người dùng VirtualBox có thể thay đổi một số thuộc tính của máy ảo bằng giao diện người dùng đồ họa và những thuộc tính khác chỉ từ dòng lệnh. Hướng dẫn này xem xét cả hai tùy chọn.

Cách thay đổi thuộc tính của máy ảo VirtualBox

Người dùng VirtualBox có thể thay đổi một số thuộc tính của máy ảo bằng giao diện người dùng đồ họa và những thuộc tính khác chỉ từ dòng lệnh. Hướng dẫn này xem xét cả hai tùy chọn.