Adobe Flash Player chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Adobe được phát hành trang hỗ trợ mới trên trang web của mình trong tuần này cung cấp thông tin về việc sắp hết hỗ trợ cho sản phẩm Adobe Flash Player của công ty. Theo thông tin, hỗ trợ Adobe Flash Player kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Người dùng nên gỡ cài đặt phần mềm Adobe Flash Player trên thiết bị của họ vào lúc đó và Adobe có kế hoạch hiển thị thông báo cho người dùng về việc sắp hết hỗ trợ cho sản phẩm.Hầu hết các nhà cung cấp trình duyệt đã bắt đầu giới hạn chức năng Flash Player trong các trình duyệt. Ví dụ: Google Chrome hiển thị thông tin về phần cuối hỗ trợ Flash Player sắp tới cho người dùng sử dụng nó và đã giới hạn cách kích hoạt Flash Player trong trình duyệt. Công ty đã làm cho việc sử dụng Flash gây phiền nhiễu trong trình duyệt để không khuyến khích việc sử dụng nó.

flash player will no longer be supported

Tất cả các nhà sản xuất trình duyệt lớn, ví dụ: Google hoặc là Mozilla, kế hoạch để xóa hỗ trợ cho Adobe Flash khỏi trình duyệt web của họ vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.Adobe ấn định ngày kết thúc hỗ trợ là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Công ty có kế hoạch phát hành các bản cập nhật bảo mật cho Adobe Flash Player cho đến ngày đó. Các nhà sản xuất trình duyệt như Google hoặc Microsoft sẽ đưa các bản cập nhật này vào trình duyệt web của họ (vì Flash được tích hợp nguyên bản trong các trình duyệt này).

Các bản tải xuống Flash Player sẽ bị xóa khỏi trang web của Adobe khi hết hỗ trợ và Adobe không khuyến khích người dùng cài đặt Flash Player từ các trang web tải xuống của bên thứ ba vì nó không còn được hỗ trợ chính thức.

Công ty cũng tiết lộ rằng 'nội dung dựa trên Flash sẽ bị chặn chạy trong Adobe Flash Player sau ngày EOL'. Không rõ điều đó đạt được như thế nào nhưng có khả năng là Adobe có thể tích hợp một công tắc trong Adobe Flash Player để ngăn nội dung được thực thi vào năm 2021. Không rõ liệu quyết định đó có ảnh hưởng đến các dự án bảo quản như Dự án bảo tồn trò chơi flash.

Chốt lời

Có vẻ như sẽ rất khó để chạy nội dung Flash sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì Adobe thông báo rằng nội dung Flash sẽ không được Flash Player thực thi nữa sau khi hỗ trợ kết thúc. Có thể các phiên bản Flash cũ hơn sẽ tiếp tục thực thi mã, nhưng chúng có các vấn đề bảo mật mà Adobe đã vá trong các phiên bản mới hơn.

Bây giờ bạn: Bạn có sử dụng nội dung Flash (vẫn) trên Internet không?